328637  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman


Nilait nila ako, kinapitan ng masasamang salita, ginamit kaya ako umalis sa pagka-choir member at tumigil sa paglilingkod. Maliligtas nga ba ang mga kapwa ko makasalanan sa pagduwahagi nila sa akin? Sino sila para manumbat at manghusga sa akin kung mismong dumi nila sa mata hindi nila maalis, kung mismong bakuran nila mas magulo pa sa bahay ko?
 
Alam ng Diyos na ayokong huminto sa pagpupugay sa Kanyang Banal na Pangalan ngunit kailangan kong lumayo sa mapagmataas na lipunan at tanggapin kung sino ako. He created me out of His love kaya alam ko mahal ako ng Panginoon, na nauunawaan Niya ang desisyon kong mamuhay ng buhay na deserve ko.

If loving her is wrong then I don't wanna be right anymore. Hindi ko na hahangaring mapunta sa langit kung mawawala naman ang pinakamamahal na paralumang siyang nagbibigay saya at inspirasyon sa akin, sa nag-iisang babae na nagpatibok muli ng puso ko at iniibig ako ng tunay at tapat.  Kung mawawala din lang siya, mabuti pa ang pumanaw...

---SALLIE/Toronto
September 3, 2010    


        ©2000 - 2021, Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]   [ Search ]dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578

knighttruelovepoems     preciouspoetess      poet5170      scottvinson      rockiii7  View All Poets
Newest Item: Desert Wall 42
(Written October 20, 2011) A desert wall falls. Its last stand mauled. Progr ... More
Added: 2021-10-10  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites