317653  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin


Kapwa tayo nagtatampisaw sa lumalagaslas na batis,
Sa walang hanggang kaligayahang dulot sa atin ng pag-ibig;
Pagsaluhan natin, giliw ko, anuman itong nadarama natin,
Sapagkat tayong dalawa lamang ang naririto sa ating daigdig.
 
Hahagkan kita, giliw ko ng walang patumangga't pagmamaliw,
Ibubulong ko sa iyo pag-ibig ko sa iyo na wagas at dalisay;
Isisigaw ng puso ko at isipan kung gaano ka kamahal sa akin,
Tunay at tapat itong iniaalay kong pagsuyo sa iyo, aking sinta.
 
Halina at damhin mo maiinit na yakap ko sa iyo at halik,
Mga labi ko'y gumagapang sa iyong kabuuan, aking mahal;
Pagsanibin natin, pag-isahin katawan nating kapwa nananabik,
Idaiti sa isa't isa, pangarap kong maangkin ka nang lubusan.
 
Hindi maipaliwanag na ligaya, hindi mailarawang saya,
Init at lagablab ng pagsuyong sa iyo ko lamang natagpuan;
Totoong nabibighani ako sa taglay mong alindog at ganda,
Ikaw lamang ang tanging nakapagpaalis ng nadarama kong uhaw.
 
Iibigin kita ng buong puso, aangkinin ng walang hanggan,
Mamahalin kita magpakailanman at idadambana sa tuwina;
Hahagkan kita at yayakapin, sisisirin ng buong pag-ibig,
Ipapadama ko sa iyo ang init at lagablab ng nag-aalsa kong damdamin!
 
                                              
-SALLIE/Nov. 1, 2010
 
 
videokeman mp3
I Dont Wanna Miss a Thing – Aerosmith Song Lyrics©2000 - 2020, Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]   [ Search ]