[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Balade Poétique      105917 Poems ReadLò kanmarad nou an te di

Se pa you lang Kreyòl la ye

Se pa de sezi'm te sezi

Pou'm te tande you tèl koze.Nan tèt yo se sèlman Franse,

Panyòl, Angle ou byen jagon

Ke tout moun ta gen dwa pale,

Men pou Kreyòl la yo di non.Sa ki pi rèd la pa gen pèsonn

Ki vle sèvi li avoka.

Se sak fè lezòt yo konfonn

Kreyòl la ak you lang baba.Kote bann flozòf nou yo ?

Di mwen ki kote yo kache.

Sa yap tann pou yo di you mo,

Pou pran bagay sa pi serye ?Se nomal pou'm pale franse

Si m'ap viv nan peyi Lafrans,

Men kreyòl mwen yan pa chanje:

Nan zafè sa'a mwen pap bay chans.Ti nèg Ayisyen pa dwe ront

Lè li bezwen pale Kreyòl.

Se pa chache ma'p chache kont

Franchman ou mèt pranm sou pawòl.Vote for this poem

Sign Guestbook Read Guestbook

flower5

flower5

flower5
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy ]   [Terms ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2022 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors.