[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Balade Poétique      105931 Poems ReadYOU TI PAWÒL POU LEKTE NOU YO

Pase sourit la sou teks la pou fè'l rete. Eseye pou'w wè!
Se pa de ti kontan' m kontan vizit sa'a
Sa vle di, ou apresye travay nap fè ya.
Youn nan objektif nou, se vante lang nou an
Se you gwo richès li ye, nou pa dwe blye sa.
Gen plizyè powèm sou sit sa'a
Ki ekri nan lang manman nou an.
Envite zanmi'w li yo. Panse kite you ti komantè.
Sa va fè nou anpil plèzi pou nou li reaksyon ou.
Gade ! Avan ou ale, pa blye visite sit radyo wa:Bon jan mizik lakay pou fè kè-ou kontan
Pa blie kite di nou sa ou panse nan espas ki anba lektè ya:
Vote for this poem

Sign Guestbook Read Guestbook

flower2

flower2

flower2
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy ]   [Terms ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2022 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors.