~ Balade Poétique ~    [Author's Home Page!]
  105907   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


LE RÉVEIL POÉTIQUE

OH QUEL AMOUR !

DONC, TU TE TUES?

IMMERSION DANS UNE ÉGLISE BÉNIE

CONNAISSEZ-VOUS LE PSS (Prescription Standard Souhaitable) ?POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE DE PARDONNER?

POÉSIA (Espérance poétique)

QUAND JÉSUS CRÉE LA SURPRISE

LA CHASSE À L'HOMME

OÙ EST PASSÉE LA COMPASSION

UN CADEAU BIEN SPÉCIAL

COURAGE !

LA MULÉLANE

UNE FEMME ( For my wife)

RÉCOLTE CERTAINE

LYRISME DOMINICAL (Extrait d'un deuxième livre en écriture)

LE PARDON (Extraits d'un livre en écriture sur le ministère pastoral)

SINCÈRE AMITIÉ

PENSÉE SUR LE RACISME #1

LES MUETS-PARLANT

SA WA'P MANGE LA-A ?

YOU LANG KI PA KAPON

BOUKI OUBYEN TIMALIS?

KREYOL ZOUTI EFIKAS

YOU TI PAWÒL POU LEKTÈ NOU YO

A FRIENDLY WORD

VIL JEREMI, ZANMI PWEZI

SE PA KRÉYÔL, SE KRE-GLÈ

KAPONNAY (Defans lang manman'm nan)

THIS WOMAN

One Day In Haïti

GAD'ON KOKENN CHENN TAP-TAP

More Poetry >>

Yo pa rele'w Etzè Vilè ni Franck Etièn,
Ou pa gen non ou nan lis oken gran lekòl,
Zanmi koute'm:  Sa pa ta dwe ba ou la pèn
Si ou vle mache dwat san fè bagay ki dwòl.

You sèl ti wòch ou mete nan you konstriksyon
Sifi pou fèl avanse e moute pi wo.
Ou pa bezwen chèf na gwo administrasyon
Pou moun realize ou merite bravo.

Piga pèsonn vini pran pòz chache eskiz.
Pa jan'm di: "Mwen trò sòt pou'm fè kichòy itil."
Menm si tonton Bouki souvan fè gwo betiz,
Li konn pose Ti Malis Kesyon difisil.

Avan'm chape, sonje sa piga'w blyie:
Nèg tankou'n ap toujou jwenn you bagay pou'l fè.
Men, kòm nou renmen manje anba sablye,
Map veye pou'm pa lave men siye'l atè.©2000 - 2022 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!