~ Balade Poétique ~    [Author's Home Page!]
  105925   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


LE RÉVEIL POÉTIQUE

OH QUEL AMOUR !

DONC, TU TE TUES?

IMMERSION DANS UNE ÉGLISE BÉNIE

CONNAISSEZ-VOUS LE PSS (Prescription Standard Souhaitable) ?POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE DE PARDONNER?

POÉSIA (Espérance poétique)

QUAND JÉSUS CRÉE LA SURPRISE

LA CHASSE À L'HOMME

OÙ EST PASSÉE LA COMPASSION

UN CADEAU BIEN SPÉCIAL

COURAGE !

LA MULÉLANE

UNE FEMME ( For my wife)

RÉCOLTE CERTAINE

LYRISME DOMINICAL (Extrait d'un deuxième livre en écriture)

LE PARDON (Extraits d'un livre en écriture sur le ministère pastoral)

SINCÈRE AMITIÉ

PENSÉE SUR LE RACISME #1

LES MUETS-PARLANT

SA WA'P MANGE LA-A ?

YOU LANG KI PA KAPON

BOUKI OUBYEN TIMALIS?

KREYOL ZOUTI EFIKAS

YOU TI PAWÒL POU LEKTÈ NOU YO

A FRIENDLY WORD

VIL JEREMI, ZANMI PWEZI

SE PA KRÉYÔL, SE KRE-GLÈ

KAPONNAY (Defans lang manman'm nan)

THIS WOMAN

One Day In Haïti

GAD'ON KOKENN CHENN TAP-TAP

More Poetry >>

Ou bezwen konn sa ma'p manje?
Men wi, apre pou wa'l van'n mwen
Tankou you djakout kokoye
Ou byen you panyen labapen !

Pouki pou'm di'm sa map manje?
Pou'w ka lote'm kon lo bannan'n
Menm jan avèk you sak kafe
Ou ankò, tankou pake kann ?

Tan'n byen, map di'w sa'm sot manje
Pou'w fè'm tankou pay pitimi,
Lè ou fi'n souke'm byen souke
Pou'k vann mwen pou you vyep ti pri !

Monchè, m'pa ganyen ma'p cache,
Kite'm di'w non, si'w vle konnen:
Se pa ni you ti fèy koupye,
Ni you ti mayi kankannen.

Men'm si'w prese fòk ou tande,
Se ou'k te vle fè fouyapòt.
Ma'p fè jounen ap rakonte,
Apre ou mèt al fè tripòt.

Bon, monchè, ma'p ba ou you chans.
Ou vle konnen sa'm ma'p manje?
You ti diri avèk pwa Frans
Ki met dlo nan bouch nèg visye.

©2000 - 2022 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!