Soul for your body&Body for your soul

Miłość

Miłość...
Gorączka pustynna
Dotykiem pieści
slońce sahary!
I dusza krzyczy
Oazo powróć!
By z oczu twoich
Napić się wody...
I obmyć ciało
Twoim spojrzeniem!
Z gorącym potem
I piasku cieniem
Odmaluj Miłość
Piękne wspomnienie!


Comment On This Poem --- Vote for this poem
Miłość

26,911 Poems Read

Sponsors