Soul for your body&Body for your soul

Nie obawiam się

Nie obawiam się
śmierci!
Lecz obawiam się
Zostawić ją w pokoju
z Nawigatorem
Obawiam się jej
złudzeń...
Dotyczą one narodzin snów
milczących
By z życia w życie
uciekać
I czekać w ukryciu!
Teraz jestem spokojna
tak cicho podkradam
czas...
Tak swobodnie przytulam
życie
I mój najwieczniejszy
strach!


Comment On This Poem --- Vote for this poem
Nie obawiam się

26,940 Poems Read

Sponsors