Soul for your body&Body for your soul

W błękicie nieba...

W błękicie nieba
Te nasze istnienie...
Stoję i patrzę na szczyty
mych pragnień!
A gniew tęsknoty
Wyraźny w podnietach
Już pogrzebany!
Zastygłam w mym
cieniu...
I w cieniu Świata
Zostaję w milczeniu!
Popłynę samotnie
Ktoś droge mi wskaże
I w grzesznym spojrzeniu
Szukać będę Boga!


Comment On This Poem --- Vote for this poem
W błękicie nieba...

26,964 Poems Read

Sponsors