Natively 305: Liberty City's Prince of Poetry

Sèl Bagay Ke M Mande

Sèlman ban mwen tout favè ou yo,
Apre sa, m ba ou tout adore a,
Se sèl bagay ke m mande ou la;
Lafwa se san travay nan lanmò,
Nou konnen ke Jezikri se pi reyèl la,
Se sèl bagay ke m mande ou la.

Ale nan legliz sa a pa ase pou mwen
Seyè, ou konnen ke m yon vrè kretyen,
Ak tout krisyan vle fè lwanj sèlman ou;
Syèl la se egzakteman ki kote m vle ale
Men, pa gen lidè nan tout ke chwazi ede.

Sèlman ban mwen tout favè ou yo,
Apre sa, m ba ou tout adore a,
Se sèl bagay ke m mande ou la;
Lafwa se san travay nan lanmò,
Nou konnen ke Jezikri se pi reyèl la,
Se sèl bagay ke m mande ou la.

Se ou ki leve vivan nan lanmò,
Se poutèt sa ou ka fè tout mirak sa yo,
M pwoche bò kot ou, m vle lage kò ajenou ou;
M te an rive nan tanpèt la, ak van te kase,
Paske nan ou, Ou se pitit Bondye a vre.

Sèlman ban mwen tout favè ou yo,
Apre sa, m ba ou tout adore a,
Se sèl bagay ke m mande ou la;
Lafwa se san travay nan lanmò,
Nou konnen ke Jezikri se pi reyèl la,
Se sèl bagay ke m mande ou la.


Comment On This Poem --- Vote for this poem
Sèl Bagay Ke M Mande

68,667 Poems Read

Sponsors