328676  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

Susunod muna Ako sa Diyos


Masakit man sa kalooba'y lilimutin na kita,            
Pilit kong iiwasan ang makita ka man lang;
Kahit na sa gunamgunam kita’y iwawaksi,
At maging sa pangarap ako nga ay magkukubli.


Gagawin ko ito hindi sapagkat galit ako sa iyo,
Hindi rin dahil sa hindi na kita mahal;
Subalit kailangan ito
  upang paging dapatin ako ng Diyos,
Maging ang aking abang kaluluwa
  na sa Kanya ay sumasamba.


Mali nga marahil na tayo ay nagkita pa,
Na sanhi nang  pag-usbong ng damdaming makalupa;
Totoo na sa una pa man ay minahal na kita,
Ngunit ito’y kabaliwan,
  tahasang pagsalangsang sa Ama.


Mabuti pang hanggang maaga ako’y umiwas na sa iyo,
Upang hindi na masaktan pa ng ganap itong aking puso;
Pagka namamalas ka, natutuliro ‘yaring aking puso,
Simbuyo’y napalalaya lamang sa luhaan kong mga mata.


Maaaring akalain mo na ako nga’y nagmamataas,
At hindi ka na mahalaga sa buhay kong lagalag;
Batid ng ama ang damdamin kong sinisikil,
Pipigilin ko na lang ito ng kusa kahit pa kay sakit
   nang malugod naman ang Diyos sa akin!


-SALLIE, thePoeticJournalist


      
                      ©2000 - 2021, Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]   [ Search ]dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578

rockiii7     reflections      preciouspoetess      knighttruelovepoems      poet5170  View All Poets
Newest Item: Teresa
Teresa was born on the wrong side of the tracks. She joined the Army, spent h ... More
Added: 2021-09-18  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites