~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  328759   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


Thank you for the memories

The thoughts from the past

A Poet's Point of View

I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

The Moment I Never Wanted To End

More Poetry >>

Lumakad ka ma'y Hindi Manghihina


                  Nag-iisa ka sa mundong tila  sa iyo’y walang pumapansin,
                Mga paghihikahos mo ay halos wala nang katapusan;
                Ang pagdurusa ng puso ay pilit ngang ikinukubli,
                Nilalang kang kapuspalad, walang tunay na kaibigan.

               At ninais mong kitilin ang hiram na buhay,
               Subalit napagtanto mo kaagad na ito ay kasalanan;
               At naturol na ang lahat ay pakikibaka lamang,
               Mabibigat man ang pagsubok ay dapat lang paglabanan.

               At kumintal sa iyong isipan ang busal at butil,
               Ang ginintuang payo na dapat nating mabatid;
               “Lumakad ka man sa dilim ay hindi manlulupaypay,
               kapag tiwala sa sarili ang lagi mong kaagapay.”
Learn how to get rid of ads on your poetry pages
Email Poem
Vote for this poem

Lumakad ka ma'y Hindi Manghihina


Comments

  -dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578


©2000 - 2021 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!