313076  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
IPAGPATAWAD MO SANA...


Mahal na mahal ka niya, kaibigan, nadarama ko,
Hindi ka niya pagsasawaang alayan
  ng maalab na pagsuyo;
Sa iyo umiikot ang buhay niya
  na ginawa mong paraiso,
At ikaw lang ang batid kong
  wagas niyang inibig ng ganito.Patawarin mo sana ako kung sakaling ako ma'y naglihim,
Nais kong ipaalam sa iyo sa mula’t mula pa
  tunay niyang pagkatao;
Subalit di ko maaatim na masira siya
  at mawala sa mundo,
Kaya nakisakay na lang ako sa agos
  at di na nga nagpumilit.Hindi niya ginustong
  magsinungaling sa iyo, kaibigan,
Datapwat puso niya’y nagagahis
  di niya kaya na ikaw sa kanya ay lumayo;
Ibayong sakit na nadarama niya
  ay ikinukubli kaninuman,
Daigdig ka niya, kaibigan,
  kaya ipagpatawad mo kung siya ma’y nagbalatkayo.


-SALLIE, thePoeticJournalist
©2000 - 2019 - Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]  [ Search ]