[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      328669 Poems Read


ANG NAG-IISANG IKAW!


Napupuno ako ng maraming kapanglawan,
Ng mga panambitan at hinaing sa buhay;
Para bang kung wariin ay wala nang kawakasan,
Ang mga panangis at pagtitiis na dulot ng nakaraan.


Buhay ko ay nagkakulay magmula nang masilayan,
Ikaw na sa pangarap ay lagi nang kaulayaw;
Mahal kitang tunay nababatid ng Maykapal,
Ngunit damdamin ko'y naghihirap sa tuwi-tuwina.

 
Ang pintig ng pagmamahal sa iyo ko lamang natagpuan,
Subalit takot na akong mag-alay pang muli ng pag-ibig;
Ganito kasi ako, hindi mo pa maipagmamalaki,
Datapwat pagmamahal ko sa iyo ay wala ngang kapara.

                  
Hahayaan ko na lang na abutin kita sa panagimpan,
At doon kita aalayan ng walang maliw na pagsinta;
Sa isang bahagi ng panginorin pilit kitang aaninawin,
Totoong ang katulad mo ay minsan lang sa aking buhay!

 
                   -SALLIE, thePoeticJournalist
                       May 15, 2004 - Toronto
                            

  Poetry Ad-Free Upgrades  
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

valentine4

valentine4

valentine4
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy ]   [Terms ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2021 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors. 
reflections     preciouspoetess      knighttruelovepoems      poet5170      scottvinson  View All Poets
Newest Item: silhouette of the whale
silhouette of the whale I’ll never forget the way you looked at me th ... More
Added: 2021-10-07  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites