313143  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
SALAMAT,  KAIBIGAN...


Pinilit kong limutin ang kahapong
  sadya ngang kay sakit,
Ayoko na sanang isipin
  sapagkat masaklap sa gunamgunam;
Subalit bakit tuksong
  maya’t maya pa ring nagbabalik,
Ang katotohanang ako’y nagtiwala
  ngunit binalik-harap pa?

Akala ko’y natagpuan ko na
  ang kaibigang higit pa sa yaman,
Sapagkat kay raming unos
  ang kapwa namin pinagdaanan;
Datapwat nang bagyuhin ang buhay
  at nangailangan ako ng kalinga,
Walang paalam siyang tumalikod,
  iniwan niya akong nanlulupaypay.


Salamat at dumating ka
  sa puntong kailangan ko ng gabay,
Ng liwanag at pag-asa at inspirasyon sa buhay;
Bagama’t bago pa lamang tayo
  nagkakapalagayan ng loob,
Batid kong sa kaibuturan ng pagkatao mo’y
  naroon dalisay na puso.


Hanggang dito na muna pansamantala
  itong aking panulat,
Nawa’y hindi ka manghinawa sa pakikipagtalastasan;
Aba man ako sa sanlibutan, pagka minsa’y
  natitigib ng lumbay,
Batid kong daratal din ang tunay na ligaya
  para sa akin pagdating ng araw!
      

              -SALLIE, thePoeticJournalist

                            
  ©2000 - 2019 - Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]  [ Search ]