313752  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
Ang Laman ng Puso Ay Inihahayag Ko


    Kaya kong batahin
      kung kaaway man ay dumatal,
    Kahit sanlaksa nga sila
      ay akin pang lalabanan;
    Ngunit kaysaklap
      kapag ang isang kaibigan,
    Na lagi mong kasama
     ang siya pang sa iyo’y magtalusira.


   Ang kaibigang pangarap ko
      ay di sa pangalan lamang,
   Kundi magmamahal sa akin
      sa lahat ng panahon;
   Sa oras ng kagipita’t panimdim
      ay kapatid na tutulong,
   Payo at saway sa akin
     ay hindi niya pagsasawaan.


   Ngunit nangangamba pa rin
     yaring puso kong humihibik,
   Baka kaibigang natagpuan
     ay kagaya rin ng mga nauna;
   Isang bagong mukha
     pero baka kaparis din nila,
   Sabi’y magtatapat
    ‘yun pala ay manggagamit.


   Hangad kong patunayan sa iyo
     na ako nga ay kaibigan,
   Subalit ito ay hindi ko pa
     magagawa sa ngayon;
   Akala mo lang, kaibigan,
    ay hindi kita pinahahalagahan,
   Ngunit ang totoo, buhay ko ay iaalay
    kung para nga lang sa iyo!


             -SALLIE, thePoeticJournalist
                   Baguio City '92
©2000 - 2019 - Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]  [ Search ]