328783  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

Ang Laman ng Puso Ay Inihahayag Ko


    Kaya kong batahin
      kung kaaway man ay dumatal,
    Kahit sanlaksa nga sila
      ay akin pang lalabanan;
    Ngunit kaysaklap
      kapag ang isang kaibigan,
    Na lagi mong kasama
     ang siya pang sa iyo’y magtalusira.


   Ang kaibigang pangarap ko
      ay di sa pangalan lamang,
   Kundi magmamahal sa akin
      sa lahat ng panahon;
   Sa oras ng kagipita’t panimdim
      ay kapatid na tutulong,
   Payo at saway sa akin
     ay hindi niya pagsasawaan.


   Ngunit nangangamba pa rin
     yaring puso kong humihibik,
   Baka kaibigang natagpuan
     ay kagaya rin ng mga nauna;
   Isang bagong mukha
     pero baka kaparis din nila,
   Sabi’y magtatapat
    ‘yun pala ay manggagamit.


   Hangad kong patunayan sa iyo
     na ako nga ay kaibigan,
   Subalit ito ay hindi ko pa
     magagawa sa ngayon;
   Akala mo lang, kaibigan,
    ay hindi kita pinahahalagahan,
   Ngunit ang totoo, buhay ko ay iaalay
    kung para nga lang sa iyo!


             -SALLIE, thePoeticJournalist
                   Baguio City '92
©2000 - 2021, Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]   [ Search ]dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578

knighttruelovepoems     poetikalyanointed      diggerd      poet7479      dreamweaver  View All Poets
Newest Item: I saw two dragons
Standing in a government queue, there were many people, not few, looking ou ... More
Added: 2021-10-22  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites