[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      328625 Poems Read


MAKINIG KA, KAIBIGAN


Tingnan mo, kaibigan, kay ganda ng paligid,
 Ang dapyo ng hangin ay kay sarap damahin;
 Napagkintal sa puso at doon sa panginorin,
 Ang nakaraang puspos ng maraming pangitain.
  
 At sa balintataw ko ay nagbalik, lumipas na sandali,
 Noong ako’y paslit pa at  may gatas  ang mga labi;
 Totoong kay sigla ko, pu nung-puno ng ligaya,
 Walang hilahil o panimdim  ako na kinatatakutan.

 Marami na ang nalagas sa tangkay ng panahon,
 At di na nga maibabalik ang saglit na kahapon;  
 Iisip-isipin na lamang ng diwang naituon,
 Ang mga bagay na bahagi ng nag-aanyayang dapithapon.

 Hindi ba masarap ang maging isang bata……
 Na walang kamuwangan sa anyo ng buhay?
 Hindi kayang ligaligin ng mga kahirapan,
 At di rin kayang paluhain ng mga panambitan.

 Ngayon, kaibigan, batbat ka ng suliranin,
 Na hindi mo madala at ako ma’y gayundin;
 Marahil ay itinakda na tayo’y magkatagpo,
 Upang maging saksi sa kasawian ng mga puso.

 Ngunit, kaibigan, huwag ka sanang malumbay,
 Kung landas man nati’y tuluyang maghiwalay;
 Kailangan ang pagpapakasakit  tungo sa tagumpay,
 Sa kabila ng unos, magandang umaga pa ri’y sisilay.


                       -SALLIE, thePoeticJournalist

  Poetry Ad-Free Upgrades  
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

flower1

flower1

flower1
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy ]   [Terms ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2021 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors. 
knighttruelovepoems     preciouspoetess      poet5170      scottvinson      rockiii7  View All Poets
Newest Item: Desert Wall 42
(Written October 20, 2011) A desert wall falls. Its last stand mauled. Progr ... More
Added: 2021-10-10  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites