[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      312966 Poems Read


GISING AT MAGBANGON...


Iniluwal ka niya sa 'sang maliwanag,
At kinupkop ka nila nang may pagpapala;
Mula sa iyong pagsilang kanila kang inaruga,
Dalawang kamay nila ang iyo ngang sandigan.

Kapag may suliranin sa kanila ka tumatakbo,
Lumuluhang nagsusumbong kung ika'y inaapi;
Bukas-palad ka nilang pinagyayaman kahit nagigipit,
Halos magdamag nila ay para lamang sa iyo.

Araw nila ay gabi sa pagkandili sa iyo,
Pinag-aaral ka nila pero inuna mo'y mga bisyo;
Sikmura nila'y tinitiis, pagkaing isusubo'y ilalaan pa,
Upang ikaw na anak nila'y mabuhay nang maginhawa.

Narito ang iyong ina na sa tuwina'y nagdarahop,
Ang iyong ama na gumagawa kahit hindi na niya kaya;
Sapagkat umaasa sila na hinaharap mo ay gaganda,
At bukas mo'y magniningning pagdating ng dapithapon.

Habang may panahon pa ikaw nga'y magdili-dili,
Bago mahuli ang lahat at saka ka magsisi;
Walang buting maituturo yaong kalayawan,
Pangarap mo'y mapaparam at masisira ka ng tuluyan....


                          -SALLIE, thePoeticJournalist
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

mother2

mother2

mother2
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy Statement ]   [Terms of Use ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2019 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors.