~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  328693   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


Thank you for the memories

The thoughts from the past

A Poet's Point of View

I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

The Moment I Never Wanted To End

More Poetry >>

TAAS-NOO PA RIN AKO!

Isa akong manunulat noon pa
  sa isip at sa gawa,
Humahabi ng tula’t sanaysay
  na hinango sa buhay;
Hanggang sa paglaki ko
  aking prinsipyo’y kaakibat,
Naninindigan akong tunay
  bilang isang mamamahayag.

Sa kolehiyo’y nakamtan
  scholarship at katanyagan,
Umani ng papuri, ng mga karangalan
  pati paghanga;
Subalit di sagwil ang gayon
  para sa masa’y makapaglingkod,
Dahil batid kong pahiram lamang sa akin,
  karunungang nagmula sa Diyos.

Dumagsa ang mga kaibigan
  sa lunggati ko’t kasaganaan,
Hindi rin mabilang ang dumamay
  at sa agos ay nakisakay;
Narating ang tugatog
  at pangarap ko ay nakamit,
Sa larangan ng panulat na sa puso ko
  ay matagal nang nakaukit.

May mga nanlibak
  at sa aki’y totoong umupasala.
Dahil hindi matanggap ng ilan
  na alam nila’y batid ko rin;
Ngunit ang talentong nasa akin
  pilitin ma’y di nila maaagaw,
Sapagkat kulang sa yaman
  imahinasyon nila at panitik.

Kibit-balikat ngunit-taas noo
  ‘yan nga ang gawi ko,
Walang panahong pumatol
  sa mga nagmamarunong;
Sapagkat kababawan at halatang panibugho
  namamayani sa kanila,
Kung bibigyan-pansin ko bawat sabihin nila
  ay ano ba ang mapapala?


           -SALLIE, thePoeticJournalist
               Morong, Rizal/1992Learn how to get rid of ads on your poetry pages
Email Poem
Vote for this poem

TAAS-NOO PA RIN AKO!


Comments

  -dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578


©2000 - 2021 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!