~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  313035   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


The Moment I Never Wanted To End

This will be my happiest Christmas at hand

Some of the feedback I got over the years

How can I ever thank you enough?

DEAR MARCY...I mistook extreme guilt and pity for you as a sign of true love

If was not my fault alone yet all the blame was on me

Yes, You Turned Me Into A Monster!

I CAN'T DECEIVE MYSELF

Jade deserves all my apologies and no one else

I Believe in Angels Because He Showed Me One

You Made Them Happy At Least

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE

Ang Namumukod-Tangi at Walang Kaparis na Ikaw

Patuloy kang mamahalin hanggang sa kabilang buhay

A HEART WITHOUT LOVE CAN NOT LIVE

When I had the chance to live all over again......

Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin

It takes two to tango in this break-up of ours

GINTONG TANSO

Bone-chilling days make me miss you more

Hon...I wanna be the earth that holds you forever

YOU FILLED MY EMPTINESS

Successful internet affair depends on the two of us, not with other people

A LOVER AND MY BEST FRIEND

Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman

Once in every life, we can find the one thatís right

DON'T FALL FOR ME IF YOU MAY

Sometimes I ask myself

Loving you makes me feel I am on top of the world

LINISIN MO MUNA ANG DUMI SA IYONG MUKHA

I forgave everyone who hurt me in the past thinking I won't get mad anymore

More Poetry >>

TAAS-NOO PA RIN AKO!

Isa akong manunulat noon pa
  sa isip at sa gawa,
Humahabi ng tula’t sanaysay
  na hinango sa buhay;
Hanggang sa paglaki ko
  aking prinsipyo’y kaakibat,
Naninindigan akong tunay
  bilang isang mamamahayag.

Sa kolehiyo’y nakamtan
  scholarship at katanyagan,
Umani ng papuri, ng mga karangalan
  pati paghanga;
Subalit di sagwil ang gayon
  para sa masa’y makapaglingkod,
Dahil batid kong pahiram lamang sa akin,
  karunungang nagmula sa Diyos.

Dumagsa ang mga kaibigan
  sa lunggati ko’t kasaganaan,
Hindi rin mabilang ang dumamay
  at sa agos ay nakisakay;
Narating ang tugatog
  at pangarap ko ay nakamit,
Sa larangan ng panulat na sa puso ko
  ay matagal nang nakaukit.

May mga nanlibak
  at sa aki’y totoong umupasala.
Dahil hindi matanggap ng ilan
  na alam nila’y batid ko rin;
Ngunit ang talentong nasa akin
  pilitin ma’y di nila maaagaw,
Sapagkat kulang sa yaman
  imahinasyon nila at panitik.

Kibit-balikat ngunit-taas noo
  ‘yan nga ang gawi ko,
Walang panahong pumatol
  sa mga nagmamarunong;
Sapagkat kababawan at halatang panibugho
  namamayani sa kanila,
Kung bibigyan-pansin ko bawat sabihin nila
  ay ano ba ang mapapala?


           -SALLIE, thePoeticJournalist
               Morong, Rizal/1992

Vote for this poem

TAAS-NOO PA RIN AKO!


Comments

  -

Email Poem


©2000 - 2019 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!