~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  328662   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


Thank you for the memories

The thoughts from the past

A Poet's Point of View

I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

The Moment I Never Wanted To End

More Poetry >>

My only fault was to love you that much

Bago kita nakilala
  paligid ko ay natitigib ng lumbay,
At tila takot na akong magmahal pa
  dahil sa nakaraan;
Ngunit habang dumaraan ang panahong
  tayo'y nagkakausap,
Lahat ng agam-agam at pangamba
  ay pinalis mo sa aking buhay.

Hindi mo nababatid
  kung gaano mo ako pinasaya,
Kung gaanong ligaya
  ang ipinagkaloob mo sa akin;
Akala mo lang ay bale-wala lahat
  ang iyong mga ginawa ,
Subalit lahat ng ito
  sa puso ko't damdamin ay nakaukit.

Bakit di ka na mapaknit pa
  sa isipan ko araw-araw?
Bakit sa tuwi-tuwina
  ay lagi pa rin kitang naaalala?
Kinalimutan mo na ako, alam ko,
  pero hindi ko ito magawa,
Sapagkat magpa hanggang sa ngayon
  ay mahal pa rin kita.

Hangad kong sa mga sandaling ito
  ay payapa ka at maligaya,
May kasambahay na nagmamahal
  at mga kaibigan ay tunay;
Sana lang, Pamela,
  ay mapag-aralan mo na akong patawarin,
Na ang tanging naging pagkakasala sa iyo
  ika'y pakaibigin!

               -SALLIE
                June 25, 2004
                                                                                  Learn how to get rid of ads on your poetry pages
Email Poem


My only fault was to love you that much


Comments

  -dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578


©2000 - 2021 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!