~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  312994   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


The Moment I Never Wanted To End

This will be my happiest Christmas at hand

Some of the feedback I got over the years

How can I ever thank you enough?

DEAR MARCY...I mistook extreme guilt and pity for you as a sign of true love

If was not my fault alone yet all the blame was on me

Yes, You Turned Me Into A Monster!

I CAN'T DECEIVE MYSELF

Jade deserves all my apologies and no one else

I Believe in Angels Because He Showed Me One

You Made Them Happy At Least

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE

Ang Namumukod-Tangi at Walang Kaparis na Ikaw

Patuloy kang mamahalin hanggang sa kabilang buhay

A HEART WITHOUT LOVE CAN NOT LIVE

When I had the chance to live all over again......

Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin

It takes two to tango in this break-up of ours

GINTONG TANSO

Bone-chilling days make me miss you more

Hon...I wanna be the earth that holds you forever

YOU FILLED MY EMPTINESS

Successful internet affair depends on the two of us, not with other people

A LOVER AND MY BEST FRIEND

Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman

Once in every life, we can find the one thatís right

DON'T FALL FOR ME IF YOU MAY

Sometimes I ask myself

Loving you makes me feel I am on top of the world

LINISIN MO MUNA ANG DUMI SA IYONG MUKHA

I forgave everyone who hurt me in the past thinking I won't get mad anymore

More Poetry >>

ANG MAGPAKABABA AY MATATAAS

Kung akin ngang aalalahanin ng masaklap na lumipas,
Ay halos bahagya na akong makagulapay;
Babagal-bagal, mahina, walang kaya at sadsad na sa hirap,
Ngunit nang lingapin ako ng Diyos buhay pa rin ako at malakas.

Ang wika nila sana raw ay hindi na ako isinilang,
Sapagkat masahol pa sa mangmang na salat sa karunungan;
Halos panawan na ako ng ulirat dahil sa mga tiisin,
At buhay ko ay binantaang wawakasan ngang madali.

Sa gitna ng mga paglibak ay nakabangon ako,
At nag-ani ng tagumpay dahil sa Panginoon;
Marami ang namangha ako daw ba ay may Diyos,
Sino daw ba ang kasama ko na sa akin ay kumukupkop.

Hanggang sumagi sa akin ang pahayag ng Biblia,
“Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha;
Na mga nagsiyaong dala ay binhi at mga nananangis,
Ay aawit din namang may galak, dala’y ani pagbabalik.”

Totoo ang kasabihang kapag ang Ama ang sinunod,
Ay magtataas Siya sa akmang kapanahunan;
Magpakababa ka lamang at maging matapat sa Diyos,
Ikaw na yagit sa paningin nila ay mapapasa Kaharian!

                                    
                     -SALLIE, thePoeticJournalist
                             Diliman 1988                  

Vote for this poem

ANG MAGPAKABABA AY MATATAAS


Comments

  -

Email Poem


©2000 - 2019 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!