~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  328635   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


Thank you for the memories

The thoughts from the past

A Poet's Point of View

I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

The Moment I Never Wanted To End

More Poetry >>

HUWAG KANG MALUMBAY

Alam ko kung gaano mo ako kamahal, kaibigan,
Dama ko yan noon pa at nagpapasalamat akong tunay;
Subalit may hangganan ang kaya kong ibigay,
Hindi ko masusuklian pag-ibig mong ipinadarama.

Batid mong siya lang ang laman ng puso ko at isipan,
Na siya lamang ang tanging makapagpapasigla sa akin;
Araw at gabi pangarap ko siya sa panagimpan,
Ligaya nang makapiling ko siya sa mga panaginip.

Huwag mo sanang isipin na malupit ako, kaibigan,
Tapat lang ako sa aking sarili at ayokong dayain ka;
Hindi tamang paasahin ka sa bagay na hindi totoo,
Mas masasaktan ka lang at mas luluha pagkatapos.

Hangad kong matagpuan mo na rin kaligayahang ninanasa,
At dalangin ko sa tuwina’y makadaupang-palad mo na siya;
Nawa ang sayang nadarama ko ay mapasaiyo na sa hinaharap,
Dahil pag-ibig ang sanhi kaya mundo natin ay nagkakulay.
                                                                                                 -SALLIE, thePoeticJournalist
                                 Toronto/ 071504
Learn how to get rid of ads on your poetry pages
Email Poem
Vote for this poem

HUWAG KANG MALUMBAY


Comments

  -dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578


©2000 - 2021 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!