~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  313020   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


The Moment I Never Wanted To End

This will be my happiest Christmas at hand

Some of the feedback I got over the years

How can I ever thank you enough?

DEAR MARCY...I mistook extreme guilt and pity for you as a sign of true love

If was not my fault alone yet all the blame was on me

Yes, You Turned Me Into A Monster!

I CAN'T DECEIVE MYSELF

Jade deserves all my apologies and no one else

I Believe in Angels Because He Showed Me One

You Made Them Happy At Least

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE

Ang Namumukod-Tangi at Walang Kaparis na Ikaw

Patuloy kang mamahalin hanggang sa kabilang buhay

A HEART WITHOUT LOVE CAN NOT LIVE

When I had the chance to live all over again......

Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin

It takes two to tango in this break-up of ours

GINTONG TANSO

Bone-chilling days make me miss you more

Hon...I wanna be the earth that holds you forever

YOU FILLED MY EMPTINESS

Successful internet affair depends on the two of us, not with other people

A LOVER AND MY BEST FRIEND

Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman

Once in every life, we can find the one thatís right

DON'T FALL FOR ME IF YOU MAY

Sometimes I ask myself

Loving you makes me feel I am on top of the world

LINISIN MO MUNA ANG DUMI SA IYONG MUKHA

I forgave everyone who hurt me in the past thinking I won't get mad anymore

More Poetry >>

HUWAG KANG MALUMBAY

Alam ko kung gaano mo ako kamahal, kaibigan,
Dama ko yan noon pa at nagpapasalamat akong tunay;
Subalit may hangganan ang kaya kong ibigay,
Hindi ko masusuklian pag-ibig mong ipinadarama.

Batid mong siya lang ang laman ng puso ko at isipan,
Na siya lamang ang tanging makapagpapasigla sa akin;
Araw at gabi pangarap ko siya sa panagimpan,
Ligaya nang makapiling ko siya sa mga panaginip.

Huwag mo sanang isipin na malupit ako, kaibigan,
Tapat lang ako sa aking sarili at ayokong dayain ka;
Hindi tamang paasahin ka sa bagay na hindi totoo,
Mas masasaktan ka lang at mas luluha pagkatapos.

Hangad kong matagpuan mo na rin kaligayahang ninanasa,
At dalangin ko sa tuwina’y makadaupang-palad mo na siya;
Nawa ang sayang nadarama ko ay mapasaiyo na sa hinaharap,
Dahil pag-ibig ang sanhi kaya mundo natin ay nagkakulay.
                                                                                                 -SALLIE, thePoeticJournalist
                                 Toronto/ 071504


Vote for this poem

HUWAG KANG MALUMBAY


Comments

  -

Email Poem


©2000 - 2019 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!