[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      313026 Poems Read


PATULOY KITANG IIBIGIN


Kahit ano'ng gawin ko'y ayaw akong dalawin ng antok,
Isip ko'y hindi mapakali, pabiling-biling sa higaan,
Ano na kaya ang ginagawa mo sa mga oras na ito, mahal ko,
Nami-miss mo rin kaya ako at sa pangarap ay kaulayaw?

Mahirap man ang kalagayan natin sa sandaling ito,
Sapagkat sa isa't isa kapwa tayo magkalayo;
Subalit sandigan natin wagas na pagmamahalan,
Upang sa dako pa roon magkaroon ito ng katuparan.

Lagi mong asahan na pagsinta'y di magmamaliw,
Anuman at sinuman ay hindi nga magiging sagwil;
Patuloy nga kitang mamahalin anuman ang mangyari,
Sapagkat ikaw ang kabuuan ng lahat sa akin....

Salamat sa pagmamahal na ipinadarama mo sa akin,
Sa pagtitiwala at pagpapahalagang ipinagkakaloob;
Kay dakila mo, giliw ko, kaya nga sumpa ko sa iyo,
Hinding-hindi na magmamaliw pa itong aking pag-ibig.


                 -SALLIE, thePoeticJournalist
                        Toronto/080604
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

flower2

flower2

flower2
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy Statement ]   [Terms of Use ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2019 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors.