[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      328659 Poems Read


PATULOY KITANG IIBIGIN


Kahit ano'ng gawin ko'y ayaw akong dalawin ng antok,
Isip ko'y hindi mapakali, pabiling-biling sa higaan,
Ano na kaya ang ginagawa mo sa mga oras na ito, mahal ko,
Nami-miss mo rin kaya ako at sa pangarap ay kaulayaw?

Mahirap man ang kalagayan natin sa sandaling ito,
Sapagkat sa isa't isa kapwa tayo magkalayo;
Subalit sandigan natin wagas na pagmamahalan,
Upang sa dako pa roon magkaroon ito ng katuparan.

Lagi mong asahan na pagsinta'y di magmamaliw,
Anuman at sinuman ay hindi nga magiging sagwil;
Patuloy nga kitang mamahalin anuman ang mangyari,
Sapagkat ikaw ang kabuuan ng lahat sa akin....

Salamat sa pagmamahal na ipinadarama mo sa akin,
Sa pagtitiwala at pagpapahalagang ipinagkakaloob;
Kay dakila mo, giliw ko, kaya nga sumpa ko sa iyo,
Hinding-hindi na magmamaliw pa itong aking pag-ibig.


                 -SALLIE, thePoeticJournalist
                        Toronto/080604

  Poetry Ad-Free Upgrades  
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 
Sign Guestbook Read Guestbook

flower2

flower2

flower2
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy ]   [Terms ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2021 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors. 
preciouspoetess     reflections      knighttruelovepoems      poet5170      scottvinson  View All Poets
Newest Item: TIMES ILLUSION
~TIME'S ILLUSION~ Our life is not measured by The numbers on a clock ... More
Added: 2021-09-20  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites