Poetic-Verses

      Poet's Home             All Poetry       Sign Up!  Login
© 2000-2021 Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.   328620 Poems Read.

Search for Poetry

   


Read Poetry
Thank you for the memories

The thoughts from the past

A Poet's Point of View

I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

The Moment I Never Wanted To End

More Poetry >>

 
Features

  Sign Guestbook

Read Guestbook

 
Advertisement
Blogs
Stories
Cooking
   

ITINAKDA NG TADHANA


Nakakatuwang alalahanin paano muling nagkatagpo,
Landas natin na noong una'y di natin kapwa pansin;
May mahal kang iba, ang syota ko nama'y si Cristy,
Kaya nakakapagtakang may ugnayan tayo sa ngayon.

Ngunit naniniwala ako na itinakda talaga ng tadhana,
Na tayong dalawa, Vivian, ay umibig sa isa't isa;
Kahit pa sabihing milya-milya ang layo natin,
Ay nagmamahalan tayo at hindi alintana anumang sagwil.

Sa buhay na ito ay sino nga ba ang mag-aakala,
Na sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, mahal ko;
Ay ikaw ang magiging kapalara't iibigin ko ng ganito,
Tunay na kay palad ko dahil nakadaupang-palad ka.

Paniwalaan mo sana ang puso kong humihibik,
Na nagmamahal at gumagalang sa iyo, Paraluman;
Hinding-hindi na magbabago itong aking pag-ibig,
Na pangakong sa iyo ko lang matamang iaalay....


                                -SALLIE/081404
  Poetry Ad-Free Upgrades  

Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poem

 

dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578
 

Advertisement


 

poet5170     scottvinson      rockiii7      diggerd      theinnerwoman  View All Poets
Newest Item: THE DAY MY WORLD ENDED
THE DAY MY WORLD ENDED Your Mum`s got cancer I was told To save you, m ... More
Added: 2021-10-17  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites