Poetic-Verses

      Poet's Home             All Poetry       Sign Up!  Login
© 2000-2019 Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.   313057 Poems Read.

Search for Poetry

   


Read Poetry
The Moment I Never Wanted To End

This will be my happiest Christmas at hand

Some of the feedback I got over the years

How can I ever thank you enough?

DEAR MARCY...I mistook extreme guilt and pity for you as a sign of true love

If was not my fault alone yet all the blame was on me

Yes, You Turned Me Into A Monster!

I CAN'T DECEIVE MYSELF

Jade deserves all my apologies and no one else

I Believe in Angels Because He Showed Me One

You Made Them Happy At Least

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE

Ang Namumukod-Tangi at Walang Kaparis na Ikaw

Patuloy kang mamahalin hanggang sa kabilang buhay

A HEART WITHOUT LOVE CAN NOT LIVE

When I had the chance to live all over again......

Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin

It takes two to tango in this break-up of ours

GINTONG TANSO

Bone-chilling days make me miss you more

Hon...I wanna be the earth that holds you forever

YOU FILLED MY EMPTINESS

Successful internet affair depends on the two of us, not with other people

A LOVER AND MY BEST FRIEND

Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman

Once in every life, we can find the one thatís right

DON'T FALL FOR ME IF YOU MAY

Sometimes I ask myself

Loving you makes me feel I am on top of the world

LINISIN MO MUNA ANG DUMI SA IYONG MUKHA

I forgave everyone who hurt me in the past thinking I won't get mad anymore

More Poetry >>

 
Features

  Sign Guestbook

Read Guestbook

 
   

ITINAKDA NG TADHANA


Nakakatuwang alalahanin paano muling nagkatagpo,
Landas natin na noong una'y di natin kapwa pansin;
May mahal kang iba, ang syota ko nama'y si Cristy,
Kaya nakakapagtakang may ugnayan tayo sa ngayon.

Ngunit naniniwala ako na itinakda talaga ng tadhana,
Na tayong dalawa, Vivian, ay umibig sa isa't isa;
Kahit pa sabihing milya-milya ang layo natin,
Ay nagmamahalan tayo at hindi alintana anumang sagwil.

Sa buhay na ito ay sino nga ba ang mag-aakala,
Na sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, mahal ko;
Ay ikaw ang magiging kapalara't iibigin ko ng ganito,
Tunay na kay palad ko dahil nakadaupang-palad ka.

Paniwalaan mo sana ang puso kong humihibik,
Na nagmamahal at gumagalang sa iyo, Paraluman;
Hinding-hindi na magbabago itong aking pag-ibig,
Na pangakong sa iyo ko lang matamang iaalay....


                                -SALLIE/081404
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poem