313138  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
LAKAS KITA AT GABAY


Huwag kang mag-alala ni malumbay, mahal ko,
Alam ko na mahirap kalagayan natin sa ngayon;
Mga pulo, dagat at mga bundukin sa ati'y naglalayo,
Ngunit pakaasahan mong pag-ibig ko'y hindi na maglalaho.

Pinakaiibig kita, ikaw lamang at wala na ngang iba,
Na pakamamahalin ko at susuyuin sa tuwi-tuwina;
Isip ko'y ikaw lamang sa bawat maghapo't magdamag
Magandang paraluman, ikaw ang lahat sa aking buhay.

Ikaw ang nagsisilbing lakas ko, gabay at inspirasyon,
Sa mga nagnanais sirain itong ating pag-uunawaan,
Huwag kang mabahala, aking mahal, di nila maigugupo,
Anumang pag-ibig na sa atin ay totoong namamagitan.

Humimlay ka na, mahal ko, malalim na ang gabi,
Maaga ka pang gigising para muling makihamok;
Sana'y makasama mo akong muli sa mga panaginip,
At doo'y maipadama natin damdaming nag-aalimpuyo.


               -SALLIE, thePoeticJournalist©2000 - 2019 - Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]  [ Search ]