[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      313018 Poems Read


LANGIT KO ANG IBIGIN KA


Magkalayo tayo kapwa...nalulumbay, nasasabik,
Sa isa't isa'y nagmamahalan ng walang kasing tamis;
Pag-ibig natin ang sandigan sa iba't ibang pagsubok,
Lakas kita at gabay sa bawat dumaan na mga unos.

Hindi ko pa rin mapaniwalaan na ako'y mahal mo rin,
Dahil parang imposible na ikaw sa akin ay umibig;
Ngunit ramdam na ramdam ko wagas mong pagsinta,
Sa mga suliranin at pasakit hindi mo ako iniiwan.

Kaya nga hindi ka na mapaknit sa aking puso't isipan,
Lagi kang kabahagi ng nag-aalimpuyo kong damdamin;
Sa maghapon at magdanag ay ikaw lang sa balintataw,
Kasama-sama kita sa tuwina sa aking mga panaginip.

Pinakamamahal kita, Vivian, ikaw lang wala ng iba,
Hindi na kita malilimutan pa sa pagdaraan ng panahon;
Ibang-iba ka sa mga nagkaroon sa akin ng kaugnayan,
Kaya nga ba langit ko ang pakaibigin ka, mahal ko!

                                      -SALLIE/082506
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

valentine2

valentine2

valentine2
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy Statement ]   [Terms of Use ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2019 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors.