328633  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

WALA NA AKONG MAMAHALIN PA


Nasa isang sulok ka at tila yata nagdidili-dili,
Ninanamnam mo ba katagang sa iyo'y aking binanggit?
May agam-agam bang namumuo sa iyong isipan, Vivian,
O naniniwala kang wala na akong mamahalin pang iba?

Hindi mo man marinig ang tinig ko sa tuwina,
Madalang man ang liham ko sa iyo pagka minsan;
Ngunit hindi ibig sabihin na nababawasan na,
Anumang pag-ibig na sa iyo ko lang iniaalay.

Hindi mo lang batid kung paanong sa araw at gabi,
Ay ikaw na lamang ang laman nitong puso at isipan;
Buhay ay may kulay, nagkakaroon ako ng pag-asa,
Sumasaya ako sa bawat saglit na maalaala kita.

Hindi nagbabago anumang damdamin ko sa iyo,
Hindi natitinag bugso ng aking pagmamahal;
Hindi naaagaw ninuman at ng sinuman, mahal ko;
Pagsuyo ko sa iyo na pangako magpakailan man.

                                      
                             -SALLIE/082904
©2000 - 2021, Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]   [ Search ]dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578

knighttruelovepoems     preciouspoetess      poet5170      scottvinson      rockiii7  View All Poets
Newest Item: Desert Wall 42
(Written October 20, 2011) A desert wall falls. Its last stand mauled. Progr ... More
Added: 2021-10-10  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites