313152  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
WALA NA AKONG MAMAHALIN PA


Nasa isang sulok ka at tila yata nagdidili-dili,
Ninanamnam mo ba katagang sa iyo'y aking binanggit?
May agam-agam bang namumuo sa iyong isipan, Vivian,
O naniniwala kang wala na akong mamahalin pang iba?

Hindi mo man marinig ang tinig ko sa tuwina,
Madalang man ang liham ko sa iyo pagka minsan;
Ngunit hindi ibig sabihin na nababawasan na,
Anumang pag-ibig na sa iyo ko lang iniaalay.

Hindi mo lang batid kung paanong sa araw at gabi,
Ay ikaw na lamang ang laman nitong puso at isipan;
Buhay ay may kulay, nagkakaroon ako ng pag-asa,
Sumasaya ako sa bawat saglit na maalaala kita.

Hindi nagbabago anumang damdamin ko sa iyo,
Hindi natitinag bugso ng aking pagmamahal;
Hindi naaagaw ninuman at ng sinuman, mahal ko;
Pagsuyo ko sa iyo na pangako magpakailan man.

                                      
                             -SALLIE/082904
©2000 - 2019 - Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]  [ Search ]