328677  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

AT KANILANG ISASAYSAY


Itanong mo sa araw ang laman nitong puso,
At sa kanyang silahis sasabihin niya sa iyo;
“Mahal ka niyang tunay nababatid ko,
Subalit may hadlang sa kanyang pagsuyo!”

Itanong mo sa buwan ang bulong ng damdamin,
At isasakdal niya sa lamig ng paligid,
“Iniibig ka niya datapwat may takot.
Ang puso niyang duwag sa gawang paghatol!”

Itanong mo sa mga bituin ang kabuuan ng buhay,
At sa kanilang liwanag sila’y magsasaysay,
“Ikaw lamang ang lahat at wala ng iba pa,
Na pinakamimithi niya o pinakaaasam.”

Itanong mo sa araw ang laman nitong puso.
Gayundin sa buwan ang damdaming mataos;
At sa mga bituing sa atin ay totoong maglalapit,
At kanilang ihahayag kung gaano ka kamahal sa akin.


                             -SALLIE/1992-2004
                


                                                            

 
©2000 - 2021, Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]   [ Search ]dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578

rockiii7     reflections      preciouspoetess      knighttruelovepoems      poet5170  View All Poets
Newest Item: Teresa
Teresa was born on the wrong side of the tracks. She joined the Army, spent h ... More
Added: 2021-09-18  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites