~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  328691   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


Thank you for the memories

The thoughts from the past

A Poet's Point of View

I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

The Moment I Never Wanted To End

More Poetry >>

SUBUKAN MONG MAGMAHAL

Pag-ibig...bakit kahit saan at kahit kailan,
Hindi ito nawawala at palaging laman ng panulat?
Sa kauna-unahang panitikan, liriko ng mga makata,
Kakaibang sigla ang idinudulot ng kanilang salaysay.

Pag-ibig...pagsama-samahin man lahat ng mga kathain,
Nangunguna ang titulo, ang karanasan nitong damdamin;
Mapasaya, mapalungkot hindi naglalaho ang pag-ibig,
Dahil ito ang nagpapaikot, nagpapakulay sa daigdig.

Mayroon akong nalalamang nagtiis at nagpakasakit,
Itinago niya saloobin sa takot na siya'y upasalain;
Datapwat puso niya ay natutong magmahal man din,
At ngayon niya napagkuro ano palang sarap ng ibigin.

Kaya ikaw na nag-aalinlangan na baka ika'y hamakin,
Baka ikaw ay pagtawanan o kaya'y biguin ng minumuting;
Mas mainam na masaktan ka kaysa patuloy mong ikubli,
Nagpapainog ng mundo natin ay nakasalalay sa pag-ibig.

MAS MAGANDANG KARANASAN ANG UMIBIG AT IBIGIN,
KAYA HUWAG KANG MATAKOT MATUTONG MAGMAHAL DIN.

                           -SALLIE, thePoeticJournalistLearn how to get rid of ads on your poetry pages
Email Poem
Vote for this poem

SUBUKAN MONG MAGMAHAL


Comments

  -dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578


©2000 - 2021 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!