[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      328647 Poems Read


HANGGANG KAILAN MO AKO MAMAHALIN?


Sadya nga bang kapag nagmahal ka kaakibat nito'y pasakit,
Pagtitiis na halos hindi mo na makayanan sa totoo lang?
Sadya nga bang pag umibig ka ng wagas at walang pagmamaliw,
Puso mo'y magdurugo, isip mo'y matutuliro hanggang sa lumuha ka?

Bakit ganito ang kapalaran, kung kailan na kita natagpuan,
Saka naman hindi puwedeng maangkin ka ng lubusan?
Bakit mapaglaro sa akin ang tadhana kapag nagmahal na,
Lagi na lamang ba akong masasaktan, malilito, magtataka?

Dama ko na mahal mo ako, dama ko na mahalaga ako sa iyo,
Subalit hanggang kailan ka maaaring manatili sa buhay ko?
Hanggang kailan ka magmamalasakit at magiging kaibigan sa akin,
Hanggang saan mo ako iibigin, hanggang kailan mo mamahalin?

Hindi masusukat ng anuman at ng sinuman iniaalay ko sa iyo,
Hindi nila matutumbasan pagsuyong sa iyo lang inihahandog;
Walang makakapantay sa pagdambana ko sa iyo sa aking puso,
Patuloy kitang iibigin matulin mang lumipas ang panahon!

        
                                       -SALLIE/091804


  Poetry Ad-Free Upgrades  
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

flower6

flower6

flower6
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy ]   [Terms ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2021 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors. 
reflections     knighttruelovepoems      preciouspoetess      poet5170      scottvinson  View All Poets
Newest Item: silhouette of the whale
silhouette of the whale I’ll never forget the way you looked at me th ... More
Added: 2021-10-07  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites