312704  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
MAHIRAP ANG WALA SIYA


Mahal ko siya...pinakamamahal sa lahat,
Handa akong ipaglaban siya kung kinakailangan;
Sa lahat nang inibig ko ayaw ko siyang mawala,
At hindi ako matatakot na siya'y ipagsanggalang.

Kasabihang maituturing na kapag nagmahal ka,
Kaalinsabay nito'y pagpapakasakit, malawak na pang-unawa;
Na kahit pa nasasaktan ka at tahimik sa iyong pagluha,
Hindi siya lalayuan, hinding-hindi siya iiwanan.

Ngunit paano na kung magkaiba kayo ng paniniwala,
Na may kaba siyang malaman ng iba matamis na ugnayan?
Gusto mong ipabatid sa lahat malabis na pagsuyo,
Subalit magiging sanhi naman upang landas nyo'y magkalayo.

Mahal na mahal ko siya, hindi-hindi na ito mababago,
Patuloy ko siyang iibigin, nagdurugo man ang puso;
Paulit-ulit man niya akong saktan ay tatanggapin ko,
Huwag lamang sa buhay ko tuluyan siyang maglaho.

                                   -SALLIE/1108-2804
©2000 - 2019 - Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]  [ Search ]