Poetic-Verses


 Poet's Home Page  Poetry Search    313150 Poems Read
 Other Poets  PoetryPoem  Sign Up!  Login

  Search The Web
   

Read Poetry
o The Moment I Never Wanted To End

o This will be my happiest Christmas at hand

o Some of the feedback I got over the years

o How can I ever thank you enough?

o DEAR MARCY...o I mistook extreme guilt and pity for you as a sign of true love

o If was not my fault alone yet all the blame was on me

o Yes, You Turned Me Into A Monster!

o I CAN'T DECEIVE MYSELF

o Jade deserves all my apologies and no one else

o I Believe in Angels Because He Showed Me One

o You Made Them Happy At Least

o WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE

o Ang Namumukod-Tangi at Walang Kaparis na Ikaw

o Patuloy kang mamahalin hanggang sa kabilang buhay

o A HEART WITHOUT LOVE CAN NOT LIVE

o When I had the chance to live all over again......

o Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin

o It takes two to tango in this break-up of ours

o GINTONG TANSO

o Bone-chilling days make me miss you more

o Hon...I wanna be the earth that holds you forever

o YOU FILLED MY EMPTINESS

o Successful internet affair depends on the two of us, not with other people

o A LOVER AND MY BEST FRIEND

o Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman

o Once in every life, we can find the one thatís right

o DON'T FALL FOR ME IF YOU MAY

o Sometimes I ask myself

o Loving you makes me feel I am on top of the world

o LINISIN MO MUNA ANG DUMI SA IYONG MUKHA

o I forgave everyone who hurt me in the past thinking I won't get mad anymore[More Poetry] >>  Sign Guestbook
  Read Guestbook
 
IYUNG-IYO AKO MAGPAKAILANMAN

Masyado kang mailap...lahat ginawa mo na,
Para tumigil ako sa panliligaw sa iyo;
Pero super kulit talaga ako kaya patuloy ako,
Na nanuyo at paulit-ulit sinabi na mahal kita.

"Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin,"
Kasabihang lagi kong isinasa isip at isinasa puso;
Kaya kahit alam ko na ako ay medyo tagilid,
Ay hindi pa rin ako sumuko sa panunuyo, mahal ko.

At heto tayo sa ngayon halos mag-aapat na buwan na,
Nag-iibigan at nagmamalasakitan sa isa't isa;
Maraming nagtataka, namamangha, nagkikibit-balikat,
Ano daw ba'ng nakita mo't pinili ako sa karamihan?

Basta ang alam ko ay hindi nila magagawang higitan,
Hinding-hindi nila kailanman malalampasan;
Pag-ibig ko sa iyo ay wala ngang kapara,
Iyung-iyo ako, Vivian, hindi maaagaw sa iyo ninuman!


                                   -SALLIE/111704Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poem 
 Privacy Statement       Terms of Use  © 2000-2019 ++++ Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors