Poetic-Verses


 Poet's Home Page  Poetry Search    328704 Poems Read
 Other Poets  PoetryPoem  Sign Up!  Login

  Search The Web
   

Read Poetry
o Thank you for the memories

o The thoughts from the past

o A Poet's Point of View

o I believe in Angel Because He Showed Me One (Poetry Version)

o WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

Poetry Poem

o The Moment I Never Wanted To End[More Poetry] >>  Sign Guestbook
  Read Guestbook

Advertisement
Start a Blog
Publish Stories
Cooking
 
IYUNG-IYO AKO MAGPAKAILANMAN

Masyado kang mailap...lahat ginawa mo na,
Para tumigil ako sa panliligaw sa iyo;
Pero super kulit talaga ako kaya patuloy ako,
Na nanuyo at paulit-ulit sinabi na mahal kita.

"Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin,"
Kasabihang lagi kong isinasa isip at isinasa puso;
Kaya kahit alam ko na ako ay medyo tagilid,
Ay hindi pa rin ako sumuko sa panunuyo, mahal ko.

At heto tayo sa ngayon halos mag-aapat na buwan na,
Nag-iibigan at nagmamalasakitan sa isa't isa;
Maraming nagtataka, namamangha, nagkikibit-balikat,
Ano daw ba'ng nakita mo't pinili ako sa karamihan?

Basta ang alam ko ay hindi nila magagawang higitan,
Hinding-hindi nila kailanman malalampasan;
Pag-ibig ko sa iyo ay wala ngang kapara,
Iyung-iyo ako, Vivian, hindi maaagaw sa iyo ninuman!


                                   -SALLIE/111704

  Poetry Ad-Free Upgrades  Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 dreamweaver POETRY BY KRIS ~ DREAMWEAVER - ~WELCOME TO DREAMLAND~ Read my Poems to Know me. I am in my poems.  
dreamweaver
poet5170 Poetry by Elsie - *WELCOME TO MY WORLD* ~ Read my poems full of fact, fiction and fantasy.  
poet5170
poeticjihadabulateefbabatundeamerikkkasmosthatedmuslimpoet Muslims Favorite Poet - Your New Favorite Site Feedback and critique requested  
abulateefbabatunde
mykalangelo Poems of Mykalangelo. - Tell me whatever, I'm not here often From poetrypoem.com your life will grow  
Mykalangelo
Insomnia's Melancholy World - Dark, gothic, mood swings. critique requested.  
insomnia
godspoetwriter Poetry by godspoetwriter - Feedback and critique requested.  
godspoetwriter
author3578 Poetry by author3578 - Welcome to Janet's Planet critique requested.  
author3578 
 Privacy       Terms  © 2000-2021 ++++ Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors  
 
diggerd     gaeliccomrade      rockiii7      reflections      preciouspoetess  View All Poets
Newest Item: The last taste on his tongue ...
The last taste on his tongue ... Much of his life had been a hoot, a carin ... More
Added: 2021-10-15  My Poetry List  PoetryPoem.com      Get a Free Site       Blogs     Stories     Premium Sites