[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      313034 Poems Read


UMIBIG AKO SA IYO KAAGAD


Akala ko noon ay hindi na kita matatagpuan,
Dahil ilang ulit na akong nabigo at nasaktan;
Kaya ipinasya kong huwag nang magmahal muli,
Para hindi na ako lumuha o dumanas pa ng pasakit.

Subalit kahit anong pigil ay hindi ko magawa,
Nang makilala ka ay umibig ako sa iyo kaagad;
Anong ligaya ang nalasap nang ako'y mahalin mo din,
Binigyang-kulay mo paligid kong puno ng panimdim.

Hayaan mong mahalin kita hanggang sa dako pa roon,
Kung saan wala ng hinagpis, pangamba o pagkaparool;
Iibigin kang walang maliw habang ako'y may hininga,
Masayang babaunin mga alaala mo hanggang sa kabilang buhay.

MARAMING SALAMAT SA IYO, MAHAL KO....


                           -SALLIE/111804


Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

valentine2

valentine2

valentine2
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy Statement ]   [Terms of Use ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2019 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors.