~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  313101   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


The Moment I Never Wanted To End

This will be my happiest Christmas at hand

Some of the feedback I got over the years

How can I ever thank you enough?

DEAR MARCY...I mistook extreme guilt and pity for you as a sign of true love

If was not my fault alone yet all the blame was on me

Yes, You Turned Me Into A Monster!

I CAN'T DECEIVE MYSELF

Jade deserves all my apologies and no one else

I Believe in Angels Because He Showed Me One

You Made Them Happy At Least

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE

Ang Namumukod-Tangi at Walang Kaparis na Ikaw

Patuloy kang mamahalin hanggang sa kabilang buhay

A HEART WITHOUT LOVE CAN NOT LIVE

When I had the chance to live all over again......

Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin

It takes two to tango in this break-up of ours

GINTONG TANSO

Bone-chilling days make me miss you more

Hon...I wanna be the earth that holds you forever

YOU FILLED MY EMPTINESS

Successful internet affair depends on the two of us, not with other people

A LOVER AND MY BEST FRIEND

Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman

Once in every life, we can find the one that’s right

DON'T FALL FOR ME IF YOU MAY

Sometimes I ask myself

Loving you makes me feel I am on top of the world

LINISIN MO MUNA ANG DUMI SA IYONG MUKHA

I forgave everyone who hurt me in the past thinking I won't get mad anymore

More Poetry >>

PARARANGALAN KITA SA BAYANG BANAL

Noong matukso ako at muntik nang magkasala,
Ay nanangis ako sa maghapon sa tindi ng kalumbayan;
Sa araw at gabi ay hindi kita naranasan,
Katawa'y nanghina tila ba natuyo sa sikat ng araw.


Lumapit ako, Ama, sa banal Mong harapan,
Sala'y inamin, pagsalangsang ko'y di inilihim;
At sa oras na yaon ang pagpapala'y kinamtan,
Natamo ko ang patawad Mo sa wagas kong pagsisisi.


Ang lahat ng tapat ay manalangin sa Diyos,
Upang hindi abutin kung baha man ay bumugso;
Ang Panginoon ang kublihan, sasagip sa bagabag,
Siyang kakalinga sa atin sa panahong kailangan.


Mapalad ang tao na nagkamit ng patawad,
Kaya dapat ang lumayo sa mga kasalanan;
Ang Diyos ang may saad: “Ituturo Ko sa iyo ang daan,
Binigyan pa kita ng payo at ng lahat mong kailangan.”


“Pag ikaw ay tumawag laging handa Akong makinig,
Sasamahan Kita at sasaklolohan sa mga hilahil;
Pararangalan Kita sa Bayang banal at doo'y gagantimpalaan,
Magtatamo ka pa ng kaligtasan kung sa Aki'y matama kang
magtatapat!”
-SALLIE/QC
June 23/86

Vote for this poem

PARARANGALAN KITA SA BAYANG BANAL


Comments

  -

Email Poem


©2000 - 2019 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!