317058  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
NAGNGANGALIT NA DAIGDIG


Maraming kaligaligan ang nagaganap ngayon sa mundo,
Lindol, kalamidad, bagyo at tsunami o mala-higanteng alon;
Kahit saan tayo makarating hindi tayo puwedeng magtago,
Sa nagngangalit na kalikasan, sa mga pangyayaring isinaad ng panahon.


Sino nga ba ang dapat sisihin sa mga pangyayari,
Tao ba na di nakinig sa mga tagubilin ng Diyos?
O ang Panginoon na tila ba naging mapaghanap sa atin,
At tila nakalimot tayo na sa kanya ay magbalik-loob?


Ano na nga ba ang susunod pang daratal na mga pagsubok,
Na magbibigay kaba at sa atin ay magdadala ng takot?
Nakahanda na nga ba tayo talagang humarap sa Manunubos,
Masasabi ba natin sa ating sarili na sa kanya karapat-dapat
tayo?


-SALLIE/010205
©2000 - 2020, Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]   [ Search ]