Poetic-Verses 
  Sallie

 [ My Poetry List ] | [ Poetry Poem ] | Today's Poetry | Sign In

thecreativepoet1208
  Sign Guestbook
  Read Guestbook

 DAMDAMING SA IYO LANG TANGING IAALAY

Gusto kong ikulong ka sa aking mga bisig,
Kung saan maipadarama wagas kong pag-ibig;
Nais kong hagkan mapupula mong mga labi,
At pag kapwa na tayo nadarang saka magniniig.

Hangad kong malaman mo pinakama mahal kita,
Na ikaw lamang ang laman ng puso ko at isipan;
Na tanging larawan mo ang nasa panagimpan,
At hindi ka na mapaparam doon magpakailanman.

Kung buhay ko man ay mapugto maaasahan mo,
Patuloy ka pa ring mamahalin sa dakong paroroonan;
Kung saan wala ng hilahil, panambitan o paghihiwalay,
Kung saan maaari kong patunayang ikaw ang daigdig ko.

-SALLIE/052806

Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poem
 [ My Poetry List ] | [ Poetry Poem ] | Today's Poetry | Sign In
©2000 - 2019 Individual Authors. All rights reserved.