WORLD OF POETRY

''Prensipler İnsanı Başarıya Götürür''Yüce insanların yaşam prensipleri, kenardan bakan bizlere çok idealistçe gelebilir, ama yaşamlarında elde ettikleri somut sonuçlar, onların ne derecede realist olduklarını gösterir. Başarılarla dolu örnek bir yaşam,  “zahmet, şuur, karakter, ahlak, insaniyet, özveri ve ilkeler” sayesinde sürdürülebilir.


Saygılarımla ...He collects the State Retirement and social issues seviyorum.Ülkemize memuruyum.Siyaset the best service to all mankind, and look into the politics of our country inanıyorum.Siyaseten be done! USTA to our country, not the need to CARPENTER. 10 years have left the nail did not go.

'' Principles'' of the person leads to success


 


Principles of the Supreme people's life, the side facing us may be too idealistic, but the tangible results they achieve in their lives, their shows to what extent they are realistic. An exemplary life full of success, "toil, mental, character, morality, humanity, dedication and principles" of sustainable thanks.


 


Sincerely91,894 Poems Read

Sponsors