DAMDAMING TUMUTULA

Kris

Sa mga mag-aaral ko sa Filipino,
magmalikhain na kayo
sa pagsulat
ng

TULA!

at

ITO
ANG AKING TULA
HANDOG PARA SA INYO:

((()@@*DAMDAMING*@@()))
((()@@**TUMUTULA**@@()))
(a mind who says a poem)

(13th October, 2004)

GISING na damdamin
pilit na nagtutula
waring
bulag at bingi
subalit
nakakakita
ng bawat patak ng ulan;
nakakarinig
ng hagulhol
ng bawat
pusong naghihinagpis...
(AWAKED mind
resists to say a poem
pretends
as blind and deap
but
could see
every rains;
could hear
the vains
of every
heart broken...)
DAMDAMING nagtutula
singtalas
ng araw
na
masusuyong sumasayad
kahit sa pisngi
ng langit
na nakapagitan
sa madamdaming
dagat...

A MIND who says a poem
sharp as
the sun
that
lovingly absurb
up to sky surface
that has to kissed
to its blue-wish water.)


NAGTUTULA ang isip,
mga tugma'y
naghihiyawan
mga sukat nito'y
naguguluhan
sa kung paano
marinig
ang tinig
ng mga tayutay
na
naglalambingan...

(The MIND is saying a poem
its rhymes
were crying
its measures
were confusing
on how
the voice
of its romantic verses
could be heard...)

ISIP ay nangarap
sana'y
tainga
ang makakakita
kahit sa
animo man lamang
ng tula
sa latay
ng bawat salita
sa puso
ng bawat isa
ng taong nagnanais
sa pagtutula ....

(the REASON was dreaming
that
ears
could
see
even
just a shadow
of a bruise
of the words
of a heart
of everyone
who loved
to say a poem...)

~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
(@) (@)
(@@@@@ (@@@@@)
(@@@@@@@@@@@@@@@@)
(@@@@@@@@@@@@@@@@@@)
(@@@@@@@@@@@@@@@@)
(@@@@@@@@@@@@@@)
(@@@@@@@@@@@)
(@@@)
*Sana'y
sa inyo
masisiyahan
ang bawat salita,
sa pagkakataong
inayos-ayos ni'yo
para maging
isang
mahinhin at tuso
karaniwan at maalamin,
mapanukso't tunay
madamdamin at matapang;
at
masigla't mapagbiro
na
munting
makabagong
mangungusap
na
TULA.
--------Marifi V. Pedere
88,114 Poems Read