~ Balade Poétique ~    [Author's Home Page!]
  105909   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


LE RÉVEIL POÉTIQUE

OH QUEL AMOUR !

DONC, TU TE TUES?

IMMERSION DANS UNE ÉGLISE BÉNIE

CONNAISSEZ-VOUS LE PSS (Prescription Standard Souhaitable) ?POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE DE PARDONNER?

POÉSIA (Espérance poétique)

QUAND JÉSUS CRÉE LA SURPRISE

LA CHASSE À L'HOMME

OÙ EST PASSÉE LA COMPASSION

UN CADEAU BIEN SPÉCIAL

COURAGE !

LA MULÉLANE

UNE FEMME ( For my wife)

RÉCOLTE CERTAINE

LYRISME DOMINICAL (Extrait d'un deuxième livre en écriture)

LE PARDON (Extraits d'un livre en écriture sur le ministère pastoral)

SINCÈRE AMITIÉ

PENSÉE SUR LE RACISME #1

LES MUETS-PARLANT

SA WA'P MANGE LA-A ?

YOU LANG KI PA KAPON

BOUKI OUBYEN TIMALIS?

KREYOL ZOUTI EFIKAS

YOU TI PAWÒL POU LEKTÈ NOU YO

A FRIENDLY WORD

VIL JEREMI, ZANMI PWEZI

SE PA KRÉYÔL, SE KRE-GLÈ

KAPONNAY (Defans lang manman'm nan)

THIS WOMAN

One Day In Haïti

GAD'ON KOKENN CHENN TAP-TAP

More Poetry >>

TOUT KOU PA KOU

Ou mèt sanble ak you tuyo
Kap distribye you move dlo
Andedan kay, anba tonèl,
Li pi anmè pase tout fyèl

Ou mèt sanble ak you joupa
Ki prèt pou chavire byen ba
Piga ou janm despere
You jou wa va leve kanpe

Zanmi'm lè ou va kontre
Ak sila'a ki konn netwaye
Oua rive ekperimante
You lòt la vi. Anverite.
Pawòl ou yo va change sans
Oua danse sou you lòt kadans.
Bouch ou va di koze byen dous
Oua angage nan you lòt kous.

Ou santi'w tankou you moun fou
Ou sitèlman pran move kou
Syèl ou pa gen you ti solèy
Fò'w ta di'w nan you gwo somèy.

Lè esperans ou pre kaba
E'w pa rive fè men'm you pa,
Sonje Sila-a ki toujou pre
Pou'l tande lè pòv yo kriye.
©2000 - 2022 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!