~ Balade Poétique ~    [Author's Home Page!]
  105902   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


LE RÉVEIL POÉTIQUE

OH QUEL AMOUR !

DONC, TU TE TUES?

IMMERSION DANS UNE ÉGLISE BÉNIE

CONNAISSEZ-VOUS LE PSS (Prescription Standard Souhaitable) ?POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE DE PARDONNER?

POÉSIA (Espérance poétique)

QUAND JÉSUS CRÉE LA SURPRISE

LA CHASSE À L'HOMME

OÙ EST PASSÉE LA COMPASSION

UN CADEAU BIEN SPÉCIAL

COURAGE !

LA MULÉLANE

UNE FEMME ( For my wife)

RÉCOLTE CERTAINE

LYRISME DOMINICAL (Extrait d'un deuxième livre en écriture)

LE PARDON (Extraits d'un livre en écriture sur le ministère pastoral)

SINCÈRE AMITIÉ

PENSÉE SUR LE RACISME #1

LES MUETS-PARLANT

SA WA'P MANGE LA-A ?

YOU LANG KI PA KAPON

BOUKI OUBYEN TIMALIS?

KREYOL ZOUTI EFIKAS

YOU TI PAWÒL POU LEKTÈ NOU YO

A FRIENDLY WORD

VIL JEREMI, ZANMI PWEZI

SE PA KRÉYÔL, SE KRE-GLÈ

KAPONNAY (Defans lang manman'm nan)

THIS WOMAN

One Day In Haïti

GAD'ON KOKENN CHENN TAP-TAP

More Poetry >>

WELCOME ON MY POEM SITE - BIENVENUE DANS MON RECUEIL

DES SUJETS DIVERS ET VARIES - VARIOUS TOPYCS - FRIENDSHIP - LOVE - CHRISTIANITY AND SPIRITUALITY, CITIZENSHIP AND LOVE FOR THE COUNTRY **
SOYEZ LIBRES DE CHOISIR UN POEME POUR LE LIRE


Èske se reve m'ap reve,
Ou byen eske de je'm kale ?
You gwo pawòl mwen fèk sot li
Ki fè'm anvi kas'on kout ri.
Pètèt w'anvi konnen ki sa
Pou'w ka goute moso lajwa,
Men, mwen ta pito konsève
Ti koze sa'a you bon kote.

Bon, menm si'w al fè tripotay,
Map di'w ki sa. Sa pa you chay !
Kòm ou konn kleronnen lanbi
Ou mèt rele tout moun vini.

Men li, se pa ni de, ni twa,
Se pa non plis you bann istwa.
Pa pense se you ja lajan
Ki pral fè-m rich pandan lontan.

Apa'w alè ? Tann non monchè !
Lali-n klere, men'm sil asouè.
Koze ya pa men'm vle soti:
Sanble m'pray kas'on lòt kout ri.

- Monchè gade: gran moum pa jwe !
Si'w te konnen jan'm te prese !

- Prese ? Wey frè, dat w'ap kouri.
Ou genlè tande bri la pli ?

- Bon, kite priyè pran kantik,
Pito n'met you moso mizik ?

- Moso mizik ? Tèt ou pa byen ?
Si'w te konnen jan'm te jennen !

- Kòman jennen yan, pouki sa ?
Ou te vòlò kèk mamit pwa ?

- W'ap fè-m fache wi monkonpé
Pawòl sa'a gen you gou amè.

- Ou menm ki tap fè-m lasisi-n
Kounya w'move kon malkodi-n ?
Bon, menm si'w rele'm kòkòtò
Male ! Piga'w rele'm ankò.

- Ou pa ta pran you ti kafe ?
Madan mwen met pwa sou dife.

- Ban mwen'l non. Men pa di'm visye
M'konnen byen ki moun ou ye !

- Mesye gad jan you kafe bon !

©2000 - 2022 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!