[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      317060 Poems Read


MAY BUKAS PA


Alumpihit ka sa bawat sandali dahil batbat ka ng mga hilahil,
Impit na pagluha ang kaulayaw mo sa gabi at araw;
Lagi kang nalilito sa masasalimuot na pangyayari,
Sapagkat di matapus-tapos kasiphayuan mo sa buhay.


Maraming mas kahabag-habag sa iyo at mas nasasaktan,
Mga pipi sila at pilay, mga bingi saka bulag;
May mga anak na mahirap hampas-lupa ang kapara,
Subalit sila ba ay sumukong mainam?


Sa pakikihamok natin sa pag-agos ng mundo,
Tibay ng dibdib ang tangi nating sandigan;
Subukan mong sa Ama ay manalanging mataos,
At mahihinuha mo na magandang bukas din pala ay daratal.


SALLIE, thePoeticJournalist
                                      
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

flower6

flower6

flower6
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy Statement ]   [Terms of Use ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2020 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors.