317053  Poems Read Home Login

 Poetic-Verses

thecreativepoet1208
HINUSGAHAN KA NIYA KAAGAD!


Tapat ka kung makipagkaibigan,
  tunay pang makisama,
Pagkaing para sa iyo
  ay ibibigay pa sa nangangailangan;
Hindi ka natatakot ipagtanggol
  ang iyong mga kaibigan,
Dahil yaman mo silang maituturing
  at pinakamumuting talaga.

Ngunit di kaginsa-ginsa’y
  nagmahal ka sa isang kabaro,
Pinilit mong kimkimin sa sarili
  ang naiibang damdamin;
Sapagkat batid mo
  na hindi ito nararapat man din,
Subalit nahihirapan ka na
  at puso mo pa’y nagagahis.

Ipinaalam mo sa kanya
  pag-ibig na handa mong ialay,
At tanda mo lahat
  nang namutawi sa kanyang mga labi,
“Huwag kang mahiya sa iyong  nadarama,
   nauunawaan kita,
Lahat tayo’y pantay-pantay
  at may karapatang umibig.”

Pero pagkatapos ng iyong pagtatapat
  ay iba ang nangyari,
Ipinamalita niya iyon sa karamihan
  na may halong panlalait,
Hinusgahan ka,
  inakusahang walang karapatang mabuhay,
Na para bang may sakit ka
  na dapat lang pandirihan!

Sino sila na mag-aasal Diyos
  at sa iyo ay huhusga?
Mas masarap kang magmahal
  at tapat pa na kaibigan,
Sino sila na sa iyo ay mandidiri,
   manlalait, magtatawa,
Nagmamalinis pa sila
  gayong mga wala namang kasing-dumi!

           -SALLIE, thePoeticJournalist
                   June 7, 2004    ©2000 - 2020, Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors.

Visit My Home Page | Start Your Own Poetry Site | PoetryPoem
[ Control Panel ]  [ Today's Poetry - ALL Poets ]   [ Search ]