~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  312699   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


The Moment I Never Wanted To End

This will be my happiest Christmas at hand

Some of the feedback I got over the years

How can I ever thank you enough?

DEAR MARCY...I mistook extreme guilt and pity for you as a sign of true love

If was not my fault alone yet all the blame was on me

Yes, You Turned Me Into A Monster!

I CAN'T DECEIVE MYSELF

Jade deserves all my apologies and no one else

I Believe in Angels Because He Showed Me One

You Made Them Happy At Least

WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE

Ang Namumukod-Tangi at Walang Kaparis na Ikaw

Patuloy kang mamahalin hanggang sa kabilang buhay

A HEART WITHOUT LOVE CAN NOT LIVE

When I had the chance to live all over again......

Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin

It takes two to tango in this break-up of ours

GINTONG TANSO

Bone-chilling days make me miss you more

Hon...I wanna be the earth that holds you forever

YOU FILLED MY EMPTINESS

Successful internet affair depends on the two of us, not with other people

A LOVER AND MY BEST FRIEND

Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman

Once in every life, we can find the one that’s right

DON'T FALL FOR ME IF YOU MAY

Sometimes I ask myself

Loving you makes me feel I am on top of the world

LINISIN MO MUNA ANG DUMI SA IYONG MUKHA

I forgave everyone who hurt me in the past thinking I won't get mad anymore

More Poetry >>

MINSAN KA LANG SA BUHAY KO

Araw at gabi'y palagi ka
 sa aking balintataw,
Hindi ka na mapaknit kahit minsan pa
 sa aking isipan;
Kulang ang maghapon
 kapag hindi ka nakakausap,
Nawa'y maniwala ka, Cristina,
 dahil mahal na mahal kita.


Magmula nang makilala ka
 buhay ko'y nagkakulay,
Mundo ko'y muling uminog
 nagkaroon ng pag-asa;
Magagandang alaala nati'y
 nagpapaikot sa maghapon,
Sa pagdatal ng takipsilim,
 laman ka pa rin ng imahinasyon.


Maglalaho ang langit
  at ulap nga ay mapaparam,
Lahat ng ito'y mapapawi,
  daigdig ay magugunaw;
Pagdating ng araw
  ang mga ito nga'y magaganap,
Subalit pag-ibig ko sa iyo
 ay mananatili magpa kailanman.


Kulang ang mga salita
 para bigkasin kung gaano kita kamahal,
Salat din ang panulat upang maipadama
 ang pag-ibig na sa iyo ko lang iniaalay;
Ngunit kahit hindi masambit ng puso
 ang mga kataga ng pagsuyo,
Pag-ibig na nadarama ko para sa iyo
 ay hindi maglalaho!


            -SALLIE, thePoeticJournalist

Vote for this poem

MINSAN KA LANG SA BUHAY KO


Comments

  -

Email Poem


©2000 - 2019 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!