~ Poetic-Verses ~    [Author's Home Page!]
  317153   Poems Read   


[Poetry PoetryPoem] [Poetry Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Poets] [Login]


WHEN WORDS ARE NOT ADEQUATE (Dedicated to MSF)

The Moment I Never Wanted To End

A Supper for Two

MY BROKENNESS (Can it still be fixed?)

Professor Felix B. Baccay (1916-1993)She Never Left My Mind

Amidst pandemic comes the new normal

This will be my happiest Christmas at hand

Some of the feedback I got over the years

How can I ever thank you enough?

DEAR MARCY...

I mistook extreme guilt and pity for you as a sign of true love

If was not my fault alone yet all the blame was on me

Yes, You Turned Me Into A Monster!

I CAN'T DECEIVE MYSELF

Jade deserves all my apologies and no one else

I Believe in Angels Because He Showed Me One

You Made Them Happy At Least

Ang Namumukod-Tangi at Walang Kaparis na Ikaw

Patuloy kang mamahalin hanggang sa kabilang buhay

A HEART WITHOUT LOVE CAN NOT LIVE

When I had the chance to live all over again......

Nag-aalsa at Naglalagablab na Damdamin

It takes two to tango in this break-up of ours

GINTONG TANSO

Bone-chilling days make me miss you more

Hon...I wanna be the earth that holds you forever

YOU FILLED MY EMPTINESS

Successful internet affair depends on the two of us, not with other people

A LOVER AND MY BEST FRIEND

Mas Pinipili Ko Ang Aking Mahal Na Paraluman

Once in every life, we can find the one thatís right

More Poetry >>

HUWAG KANG MABALISA

    Huwag kang mabalisa sa kasamaan ng tao,
    Huwag ding mangimbulo sa mga gawa nilang liko;
    Sila’y malalantang kaparis ng damo;
    At tulad ng halaman, sila’y matutuyo.

    Ang buong pagkatao sa Panginoon mo ilagak,
    Sapagkat sa gayon ay tutulungan ka Niyang ganap;
    Ang katapatan mo sa Kanya ay magliliwanag,
    Kapara ba ng araw sa katanghaliang tapat.

    Pumanatag kang tunay sa harapan ng Diyos,
    At huwag kainggitan ang sinuman sa mundo;
    Lahat ng makasalanan ay ganap ngang mapaparam,
    Hahanapin silang pilit ngunit di na masusumpungan.

    Ang taong masama ay laban sa matuwid,
    Ang palagay sa sarili’y siya’y napaka dakila;
    Ang akala’y maliligtas sa panahon ng pagngangalit,
    Kaya yaong iniisip ay hindi na siya magdurusa.

    Ang Diyos ang magliligtas sa mga tapat na hinirang,
    Iingatan Niya sila sa lahat ng mapanligalig;
    Ililigtas silang ganap at ipagsasanggalang,
    Silang lahat na nangubli sa Amang mapagmahal.


            -SALLIE, thePoeticJournalist
                 Diliman, QC/1987

Vote for this poem

HUWAG KANG MABALISA


Comments

  -©2000 - 2020 ------- Individual Authors of the Poetry. All rights reserved by authors

Sign Guestbook Read Guestbook

   Tell someone about this Poem.    blank

[ Control Panel ]
Last 100 Poems

Search over
400,000 poems!