[Author's Home Page]   [About the Author]    [News Page]     Welcome:    ---    LOGIN
 Poetic-Verses      313025 Poems Read


KAKAIBANG PAGSUYO


Ibang-iba ka nga sa kanila dahil pambihira ka sa lahat,
Sa mga nagkaroon ng kaugnayan sa aki'y ikaw ang the best;
Kaya naman pipilitin ko na ang magtino at magpakabait,
Pinakamamahal kita, Vivian, ikaw lang at wala ng iba pa.

Hinding-hindi na ako papayag na magkaroon uli tayo ng sigalot, Magiging maunawain na ako, mapagpasensya, at mang-aamo;
Maglalaho na sa pagkatao ko ang sobrang taas ng pride,
Sapagkat ayoko ng maranasan ang sakit na dulot ng pag-aaway.

Batid kong kahit hindi ka umimik o hindi mo man aminin,
Nasaktan ko na naman ang iyong damdamin, mahal ko;
Kahit ilang ulit ko pang sabihin na wala sa hinagap ang nangyari, Nagkaroon ng batik ang ating relasyon na pipilitin kong mabuo.

Tama sila, may katwiran nga silang mangimbulo sa akin, Vivian, Sapagkat masarap kang magmahal, malambing, marunong umunawa;
Ano pa ba ang hihilingin ko lahat ng katangian ay nasa iyo na, Kaya't aalagaan ko't pakaiingatan pag-ibig mong langit ang katumbas.

"Salamat ng marami sa masasayang sandali..."


                                    -SALLIE/120304
Vote for this poem

Please Comment On This Poem

Comments

 Email Address

 

Vote for this poemSign Guestbook Read Guestbook

flower3

flower3

flower3
  [ Poetrypoem.com ]   [ Privacy Statement ]   [Terms of Use ]    [ Start a Free Site ]   [ My Poetry List ]
     ©2000 - 2019 ---------- Individual Authors of the Poetry.   All rights reserved by authors.