heartunes

DET ER SLITSOMT

Det samme gamle poeter
Skrive om de samme gamle tingene
Det blir for meg
Og jeg lurer på
Hvor er de ulike dikt
Når er det noen gang kommer til å endre
Hvordan kan det være over og over
Hva kommer til å bli av dette stedet
Hvorfor er jeg så trøtt?

Det er ikke en popularitetskonkurranse
Jeg bryr meg ikke om du ikke liker det
Du leser
Det er kjedelig
De fleste vet ikke engang bruke
Stavekontroll
Blah blah blah
Til klikker
Klikk klikk
Det er slitsomt
Det samme gamle poeter
Plapre i vei om ingenting
Er det slik?
Er det kommer til å endre noe?
Er det å sette deg til å sove?
Så hvis en god poet
Gets stemmer
Du beskylder ham for juks
English bli forbannet
Jeg tror jeg vil oversette denne
Til min morsmål
Gi noen
Noe å gjøre
Og de vil ikke gjøre noe
Allikevel
Det er slitsomt.


6/14/2011 0435 CJ


Comment On This Poem --- Vote for this poem
DET ER SLITSOMT

1,299,798 Poems Read